Добре дошли в Asiamarket!

Моята количка:

0 продукта - 0,00 лв.
Все още нямате продукти във вашата количка.

0

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН  www.asiamarket.biz

 

 

Добре дошли в www.asiamarket.biz!

 

Уважаеми клиенти,

С ползването на www.asiamarket.biz, Вие приемате всички Общи Условия на сайта, които могат да бъдат актуализирани и променяни от Екипа на www.asiamarket.biz без предупреждение.

 

Настоящите ” Общи условия” уреждат реда, начина и условията за покупко – продажба през онлайн магазин www.asiamarket.biz, изключителна собственост на Чойс ЕООД. Тези ” Общи условия”представляват Договор за покупко – продажба от разстояние по чл. 48 и сл, от ЗЗП между www.asiamarket.biz и КЛИЕНТА за заявяване и закупуване на стоки предлагани в електрония

Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

 

С приемане на настоящите общи условия, потребителят декларира, че се е запознал своевременно с посочената по-долу информация и всяко подаване на поръчка посредством сайта и/или подписване на документи при доставката на поръчаните продукти удостоверява своевременното му запознаване с тази информация и следва да се счита за дадено от негова страна съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.

 

 

1. ДАННИ ЗА ФИРМАТА

 

1.1 Фирма Чойс ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговският регистър с ЕИК: 131046281 със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Левски Г, ул. Поручик Георги Кюмюрджиев 24, бизнес център „Мр.Парк”, представлявано от Джонг Те Парк

.

1.2 www.asiamarket.biz е уеб сайт за онлайн търговия на азиатски стоки

 

2. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

 „БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.
„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

 ASIAMARKET.BIZ е уеб сайт за онлайн търговия на качествени азиатски стоки,

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН е Интернет сайта www.asiamarket.biz, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

КУРИЕР е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

ПРОДАВАЧ е търговец, който продава свои стоки чрез електронния магазин www.asiamarket.biz. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

КЛИЕНТ e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.

ПОРЪЧКА е направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретна стока (артикул) чрез електронния магазин.

 

 

3. ПОЛЗВАНИ  НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И СТАНДАРТИ

 

3.1 Търговски закон;

3.2 Закон за защита на потребителите (ЗЗП);

3.3 Закон за електронната търговия;

3.4 Директива 2000/31/ЕО за електронната търговия – на Европейският парламент и на съвета от 08.06.2000 г.;

3.5 Закон за електронните съобщения;

3.6 Закон за защита на личните данни;

3.7 Закон за авторското право и сродните му права;

3.8 Закон за храните;

3.9 Регламент 178/2002 на Европейският парламент - за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните;

3.10 Наредба за етикетиране и представяне на хранителните продукти ;

3.11 Наредба за изискванията към козметичните продукти;

3.12 БДС EN ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството;

 

 

4. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.asiamarket.biz

 

4.1 Регистрация

4.1.1 Разглеждането на електронен магазин www.asiamarket.biz е напълно свободно и достъпно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата от всички точки на света.

4.1.2 За да пазарува в електронен магазин www.asiamarket.biz КЛИЕНТА трябва:

 

a)     Да създаде ЛИЧЕН АКАУНТ включващ: име и фамилия, телефон за контакт и адрес за доставка. Регистрирането на КЛИЕНТА в електронен магазин www.asiamarket.biz е напълно безплатно.

 

Б) Да се регистрира с парола, потребителско име

4.1.3 ЧОЙС ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на Екипа в магазина.

4.1.4 Всеки регистриран КЛИЕНТ може да преглежда и да променя личната информация, която вече е предоставил в своя личен акаунт в сайта.

 

4.2 Информация за стоки и цени

4.2.1 В електронния магазин www.asiamarket.biz на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

4.2.2 Всички посочени в сайта цени са крайни и включват ДДС.

4.2.3 www.asiamarket.biz има право да променя цените по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

Електронен магазин www.asiamarket.biz има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя в следните случаи:

 - При допуснати технически грешки в публикуването на информация;

 - Когато дадена стока не е налична, като това се отбелязва в допълнителната информация, която се предоставя за вскеи артикул

 - Когато няма потвърждение за извършено плащане от страна на клиента

Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена под старата, която е зачертана.
4.2.4 Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките. Те са описани отделно в поръчката и се начисляват към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

4.2.5 Под всеки продукт е разположен бутон „Купи”. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална "пазарска кошница" на Потребителя. Съдържанието на кошницата се запазва докато Потребителят реши да премине към покупка на стоките. Потребителят може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае.

.

 

4.3 Поръчка на стоки

4.3.1  Моля, за да проследите процеса на поръчка посетете раздела „Често задавани въпроси”

 

4.4 Задължения на потребителя

4.4.1.Потребителят се задължава да използва информацията и услугите, предоставени посредством сайта, добросъвестно и единствено съобразно с тяхното предназначение.

4.4.2. При ползване на услугите потребителят е длъжен:

4.4.2.1. да попълва и подава коректна информация за себе си и за начините за връзка с него;

4.4.2.2. да подава заявки/поръчки за доставка единствено, когато има интерес от закупуване на продукта; по възможност да избягва изпращане на дублиращи се заявки в кратък интервал от време, преди изпълнението на първата подадена заявка/поръчка;

4.4.2.3. да използва услугите само лично, от свое име, без да се представя за друго лице;

4.4.2.4. при попълване на полетата за мнения и коментари, да не формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на трето лице или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини; да не използва възможностите за публикуване на коментари за изпращането на хиперлинкове към други сайтове и/или рекламно съдържание (лога, адреси, послания и др.);

4.4.2.5. да не препраща получени от сайта съобщения с променени хедъри или други елементи и да не манипулира по друг начин идентификационните средства с цел, при публикуване на мнението си да завоалира произхода и/или вида на публикуваното съдържание;

4.4.2.6. да не публикува съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, или която е предмет на споразумения за неразгласяване) ;

4.4.2.7 да не публикува съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост на което и да е трето лице или организация;

4.4.2.8. да не изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или друг компютърен код, файлове и/или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

4.4.2.9. да не изследва, проучва и т.н. защитата на сайта, неговата уязвимост, уязвимостта на системата, сървъра или мрежата, без разрешение; да не нарушава сигурността на сайта; да не осъществява достъп до кода на сайта, до базата данни и/или др., както и достъп на ниско системно ниво до софтуера и/или хардуера, посредством който сайта функционира;

4.4.2.10. да не осъществяват достъп до информация, подадена от друг потребител, предназначена за доставянето на поръчани от него продукти; както и да не променя съдържанието на публикувана или изпратена от друг потребител информация;

4.4.2.11. да не осъществява действия, водещи или създаващи възможност за натоварване на хардуерно оборудване и/или инфраструктура, от която се ползва Сайта;

4.4.2.12. да не извършва действия, създаващи опасност от нарушаване на възможността за пълноценно използване на сайта и предоставяните от него услуги от другите потребители;

4.4.2.13. да не преследва, обижда или по друг начин да безпокои друг потребител, публикувал мнение в сайта;

4.4.3. Потребителят се задължава своевременно да уведомява AZIAMARKET.BIZ  за всяко действие на друг потребител или трето лице, което му причинява неудобство или не е съобразено с добросъвестното използване на сайта, с услугите, които той предоставя, или с предлаганите чрез него продукти.

 

 

 

5. МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ

 

 

За по - голямо удобство на своите КЛИЕНТИ,  oнлайн магазин www.asiamarket.biz  предлага три метода за плащане.

 

1. Плащане в брой при доставка ( наложен платеж)

1.1 При доставка на стоката плащате дължимата сума на куриера, като разходите по доставката са отбелязани в цената на поръчката.

 2. Плащане през системата PAY PAL

3.1 Това разплащане може да се направи с всякакъв кредитна карта с логото на Маster Сагd или Visa, издадени в България или чужбина. За да направите това разплащане е необходимо да имате регистрация в системата на PayPal.com. След като сте избрали този начин на плащане и потвърдите заявката, Вие ще бъдете автоматично пренасочени към страницата на paypal.com, където трябва да въведете създаденото при тях потребителското име и парола и да потвърдите плащането. Отново ще бъдете прехвърлени на нашата страница www.asiamarket.biz. Плащането по този начин може да бъде веднага проследено и проверено от двете страни, което гарантира сигурност, удобство и бързина.

 3. Разплащанe през ePay.bg

Системата на ePay.bg ви позволява да правите разплащания по следните начини:

-          Чрез банкови карти, регистрирани в системата на ePay.bg – Visa Electron, Visa, Master Card

-          Чрез банкови карти, които не са регистрирани в системата на ePay.bg (ePayWorld) - Visa Electron, Visa, Master Card

-          Чрез директни плащания в офисите на EasyPay. Можете да откриете най-близкия до вас офис на следния линк: http://www.easypay.bg/?p=offices.

-          Плащания чрез микросметка

    

6. ДОСТАВКА

Магазинът предлага следните срокове и условия за доставка:

 

6.1. Поръчаните продукти се доставят чрез куриери на Rapido и  Food navigator  в цялата страна.Продуктите се доставят на посочения от КЛИЕНТА адрес за доставка, освен в неделя и официалните празници, когато поръчки не се доставят. Доставките се извършват в следния времеви диапазон: 09.00 – 18:00 (Посочените дни и часове са валидни за по-големите градове на страната, за да проверите за конкретно населено място, можете да влезнете в уеб страницата на Rapido – rapido.bg, където в секция „Информация”, можете да изберете „График за обслужване” и да проверите ситуацията за конкретното населено място).

 

6.2.  Срокове за доставка    

Поръчки направени от 07:00 до 14:00 се обработват в рамките на деня и могат да бъдат получени в рамките на следващия работен ден

Поръчки, направени след 14:00 се обработват на следващия ден и се изпращат на деня следващ деня за обработка

Експресна доставка може да бъде договорена с администратора на сайта, но следва да бъде заплатена допълнително

 

6.3 Цени за доставка:

6.3.1 Стандартна доставка за цялата страна – 5.00. лв.

6.3.2 Стандартна доставка за София- 3.50  лв.

6.3.3 За поръчки над 50 лв. доставката е БЕЗПЛАТНА.

6.3.4  При поръчка на продукти от категория „Замразени продукти”(само за региона на София), цената на доставката ще бъде 7 лева, поради специфичните условия на транспортиране на подобни продукти.

 

6.4. Предаване на стоката

Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на КЛИЕНТА. При предаване на стоката Потребителят или третото лице подписват придружаващите я документи. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ASIAMARKET се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока в посочените по-горе срокове. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по новата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

6.5.При получаване на доставката, проверете съдържанието на поръчката за съответствие на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

 

7. АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

 

7.1. Можете да анулирате поръчката си по следните начини:

  - Да ни информирате по телефон или електронната поща, преди стоките да бъдат изпратени до вас

  - Да върнете поръчаните продукти съгласно точка 7.2, след като вече продукта е изпратен.

7.2 Клиентът може да върне поръчаните продукти в рамките на 14 дни от получаването, ако те не са използвани, ако не е нарушена целостта на опаковката им и и във вида, в който е получена и условията по чл.55 (ал.1) от ЗЗП.  Транспортните разходи в този случай са за сметка на клиента и се заплащат на куриера, когато той се приема на продукта обратно. Сума, платена от клиента ще бъдат възстановени с изключение на транспортните разходи. Екипът на ASIAMARKET.BIZ трябва да бъде уведомен за това на публикуваните в сайта контакти

7. 2.1 Онлайн магазин ASIAMARKET се задължава да възстанови сумите, заплатени от потребителя в рамките на 15 дни от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ на стоките

7.2.2 Услугата не е валидна за корпоративни клиенти (покупка на едро)

7.2.3 Запазваме правото си да откажем връщане на продукта от клиенти, които използват често тази услуга ( по злоупотребяващ начин)

7.2.4 Партньорите в Asia Market  Marketplace  са задължени да спазват законовия срок от 14 работни дни за връщане на продукта, но могат да предложат по-дълъг срок по свое усмотрение. Информация за политиката за връщане на конкретния партньор ще намериш на информационната страница на всеки партньор на Азия Маркет.

7.3. Не могат да бъдат връщани продукти  и не може да бъде прилагана точка 2 в следните ситуации:

  - В случай, че продуктът е използван

  - Замразени продукти или продукти, разработени по Ваше желание, като ястия, приготвени по специфична корейска рецепта

Разпоредбите на тази точка не засягат вашите законни права

 

 

8.ПРЕТЕНЦИИ

 

8.1 В случай на несъответствие между поръчана и доставена стока, ASIAMARKET.BIZ се заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси.

8.2 При констатирани нарушения на целостта на опаковката и протокол за увреждане на пратката, съставен от куриера, продуктът с нарушена опаковка ще ви бъде заменен за сметка на ASIAMARKET.BIZ

 

 

9. СИГУРНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

9.1.Администратор на лични данни

ЧОЙС ЕООДе регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите КЛИЕНТИ с оглед нуждите на електронния магазин - www.asiamarket.biz, като същевремнно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на Екипа в магазина.

 

 9.2. Вашият профил

 • Никой не може да види или редактира личната Ви информация без да знае потребителското ви име и парола. Желателно е да запомните паролата си и да не я записвате!Бихме искали да ви посъветваме също така да не споделяте вашата парола.
 • Вие можете да промените вашата парола по всяко време чрез опциите, които предоставя менюто „Моят акаунт”. Влезте във вашия профил чрез вашия е-майл и парола, след което, от менюто вдясно трябва да изберете „Информация за акаунта” и оттам да маркирате опцията: „Смяна на паролата”.
 • Можете да промените или изтриете информацията от вашия акаунт по всяко време, следвайки процедурата описана по-горе
 • Когато създавате своя акаунт, можете да изберете или да откажете опцията за запомняне на информацията, чрез която се осъществяват вашите плащания.
 • Всеки клиент, направил сеи регистрация в сайта може да изиска изтриване на цялата му лична информация, което води до изтриване на профила му, неговото потребителско име и парола. За да е възможно така описаното заличаване, клиентът трябва да докаже, че той е потребителя, направил регистрацията чрез изпращане на цялата информация, въведена в процеса на регистрация.

 

9.3.Информацията, която събираме

 • Asiamarket.biz събира лична информация, предоставена от вас при използването на он лайн магазина. Регистрацията в Asiamarket.biz изисква: потребителско име и парола, вашето име, адрес за доставка, е-майл и телефонен номер. Чойс ЕООД не носи отговорност за некоректно предоставена от потребителя информация.
 • Събираме информация и от вашата активност в социалните мрежи като харесвания, следвания, споделяния или коментари във фейсбук, туитър, гугъл плщс, нашите блогове, както и други сайтове или социални медии, където сме представени. Нашата цел, събирайки тази информация е да е осигурим възможно най- добрите услуги за нашите клиенти.
 • Също така можем да следим и събираме информация за начина, по който използвате нашия уеб сайт, както и информация, която ни изпращате по е-майл или поствате в нашия сайт.
 • Всеки път когато влизате в нашия електронен магазин, автоматично се сваля обща информация за вашия интернет браузър, IP адрес, брой посещения, средно колко време сте прекарали в сайта, страниците, които сте поситили и т.н. Тази информация сама по себе си не би могла да идентифицира конкретен човек. Тази информация  се използва за диагностика, статистически цели, за подобряване функционалността и информационния поток в нашия сайт. Тази информация, не се предоставя за обработка и не се изпраща на трети страни.

 

 

9.4.Използване на събраната информация

 • Информацията, която ни предоставяте ще ни помогне, да ви осигурим достъп до всички страници от нашия уеб сайт и да ви предоставим заявените от вас продукти и услуги. Информацията ни помага да осъществим процеса по заплащане на поръчката и да се свързваме с вас при нужда от изясняване на вашата поръчка. Тази информация ще използваме след детайлното и анализиране за целите на администриране, подобряване и развитие на нашия бизнес.
 • Можем да използваме вашия е-майл адрес , за да ви информираме за промени и подобрения в начина на функциониране на нашия сайт.
 • Чойс  ЕООД има право да разкрие вашите лични данни без предизвестие, ако последните се изискат по закон, със съдебно разпореждане.
 •  Ние споделяме личната информация за нашите клиенти само с нашите агенти, представители, доставчици на услуги, както и изпълнители за ограничени цели, включително, но не само, изпълнение на поръчки от клиенти, предлагане на конкретни продукти и услуги във връзка с този сайт, общуване с клиенти, предоставяне на потребителски услуги, съхранение, споделяне и извличане на изображения, повишаване и подобряване на удовлетвореността на нашите клиенти, осигуряване на достъп до уеб сайтове на нашите партньори,  предотвратяване на измами и обработка на отделните методи за плащане.
 • Споделяне на обобщена демографска и статистическа информация с нашите партньори, като това не е обвързано със споделянето на лична информация, която може да идентифицира отделно лице.

 

9.5.Връзка

При изпращане на данните за вход, регистрация и електронни платежни, използваме подсигурена криптирана връзка SSL.

 

9.6.Нашата политика за поверителност

Всички промени в нашата политика за поверителност в бъдеще ще бъдат публикувани на интернет страницата ни, а когато е уместно, ще бъдат разпространявани чрез уведомления по електронната поща, предоставена ни от всеки конкретен клиент. Всички актуални промени, ще могат да бъдат проверявани на тази страница.

Ние си запазваме правото да променяме нашата политика за поверителност по всяко време без предварително предупреждение. За да сте сигурни, че разбирате как ще се използва информацията, която ни предоставяте, ви препоръчваме да преглеждате нашата политика за поверителност редовно

Доставчикът на услугата, представляваща съхранение на даните, предоставяни от получателя на услугата,  не носи отговорност за съдържанието и дейностите на получателя на услугата, ако: 1. не е знаел за противоправния характер на дейността или информацията, или 2. не е запознат с фактите или обстоятелства, които правят дейността или информацията незаконна.

Asiamarket.biz се ангажира да пази неприкословеността на личния живот на своите потребители, като същевременно осигурява най-високо качество на обслужване. Ако имате някакви изисквания, свързани с използването или съхранението на вашата лична информация, моля свържете се с нас на следния е-майл: asiamarkert@mrpark.biz.

 10.ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА НА AZIAMARKET.BIZ

10.1. AZIAMARKET.BIZ  не носи отговорност за евентуално възникнала невъзможност да бъде осъществен достъп до сайта или данните от него да бъдат пренесени на персоналния компютър на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на сайта; AZIAMARKET.BIZ  не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие несъвместимост и/или неправилна експлоатация на ползваното от потребителя оборудване.

10.2. AZIAMARKET.BIZ  се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни. Представената на сайта информация има за цел улесняването на потребителите при формиране на мнение за предлаганите продукти и не съставлява препоръка за закупуването им, гаранция за действието и ефекта от използването им. AZIAMARKET.BIZ  не гарантира, че използваната информация е достоверна, доколкото същата може да бъде променена, опровергана или потвърдена от източниците, от които е получена или от други източници.

10.3. AZIAMARKET.BIZ  не носи отговорност за съдържание, което при достъп до сайта става публично достояние и/или се предава конфиденциално. Отговорността за това се носи изцяло от потребителя, и/или трето лице, което е публикувало, изпратило или попълнило по друг начин сайта с това съдържание и/или по чието желание това съдържание е попълнено, включително и за грешки и пропуски в него.

10.4. AZIAMARKET.BIZ  няма задължението да контролира съдържанието, което потребителите на сайта и/или трети лица попълват, изпращат и разпространяват при ползване на услугите и поради това не гарантира точността, целостта, верността или характера на това съдържание.

10.5. AZIAMARKET.BIZ  не отговаря за съдържание на други страници, хиперлинкове, които са публикувани на AZIAMARKET.BIZ  .

10.6. При използването на услугите, потребителят може да получи достъп до съдържание, което има обиден, неморален или неприемлив характер. AZIAMARKET.BIZ  не отговаря по какъвто и да е начин за наличието и/или достъпа на потребители до такова съдържание и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на получаването на достъп и/или използване на съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез сайта.

10.7. В случаите, в които сайтът съдържа хиперлинкове, сочещи към други сайтове, AZIAMARKET.BIZ  не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове и произтеклите от посещението им вреди и/или пропуснати ползи.

10.8. AZIAMARKET.BIZ  не носи отговорност за действията на други потребители, доставчици на услуги и лица;

10.9. AZIAMARKET.BIZ  не носи отговорност за получаването/не получаването от потребителя на поръчани от него продукти, в случаите, в които невъзможността поръчката да бъде изпълнена не се дължи на виновни действия на AZIAMARKET.BIZ  

 

 

11. АВТОРСКИ ПРАВА

11.1 Цялото съдържание на сайта, проектиране, текст, графики, изображения, емблеми, бутони, икони, интерфейси, аудио и видео клипове, както и подбор и условия за това, са изключителна собственост на ЧОЙС ЕООД, или съответните доставчици на съдържание, и са защитени от международните и местни закони за авторско право.

11.2 Всички търговски марки и търговски наименования, използвани в сайта (наричани "Марки") са собственост на ЧОЙС ЕООД,  или други собственици, които са дали на ЧОЙС ЕООД, право и лиценз за използване на такива обозначения. Знаците, не могат да бъдат използвани във връзка с друг продукт или услуга или по такъв начин че  да  заблуди потребителите относно произхода на стоката или собствениците  на марките.

11.3 Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или   по   какъвто   и   да   е   друг   начин   използване   на   част   или   цялото   съдържание на уеб сайта на ЧОЙС ЕООД в каквато и да било форма.

 

12. УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ

12.1 ЧОЙС ЕООД се стреми към непрекъснато задоволяване на изискванията на клиентите.

12.2 ЧОЙС ЕООД използва различни методи за получаване на обратна информация от клиентите.

Оценка за степента на удовлетвореност на клиента се прави по следните критерии:

 - намаляване броя на рекламациите;

 - увеличаване броя на новите клиенти;

 - запазване броя на старите клиенти;

 - увеличаване приходите от дейността;

 

13. ОБРАТНА ВРЪЗКА

13.1. Всеки КЛИЕНТ може да осъществи обратна връзка с ASIAMARKET.BIZ , за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.

Контакти:

Офис адрес: гр. София, ул. Поручик Георги Кюмюрджиев 24, Бизнес център „Мр. Парк”

 

Телефони за контакти: 024913335; 024913336, 0886609592